Tiedon vapaus on kiistelty aihe nyky-yhteiskunnassa

Tietoa pidetään nykymaailmassa tärkeänä voimavarana ja tuotantotekijänä. Tietämyksen avulla kehitetään uusia ja entistä parempia tuotteita, palveluita ja lakeja, joilla pyritään viemään...

Aktiivitoiminta luo sosiaalisen ympäristön

Kun ajatellaan ihmisiä erilaisina tyyppeinä, suurin osa meistä jakautuu yhteen kahdesta: joko passiivisiin tai aktiivisiin toimijoihin. Passiivitoimijat menevät mieluummin omaa rataansa, eivätkä yleensä ota paljon aloitetta tai...